90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU 90.MŠ

Aktualizováno: 08.04.2021 14:36

Od 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZDR osobní přítomnost v MŠ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí:

  • zdravotničtí pracovníci
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce ČR
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy ČR

Rodiče dětí, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání a jsou zaměstnáni ve výše uvedených profesích, přinesou v den nástupu dítěte do MŠ potvrzení od zaměstnavatele.

Provoz bude probíhat ve všech třídách. Budou vytvořeny stálé skupiny o maximálním počtu 15 dětí. Seznamy budou umístěny na vstupních dveřích jednotlivých pavilonů, budeme se snažit zachovat rozmístění dětí do pavilonů podle kmenových tříd. Jen děti, které budou přicházet do mateřské školy dříve než v 6,30 hodin budou zařazeny do třídy 1.J Berušky.

Podmínkou pro umožnění docházky do MŠ je neinvazivní testování antigenními testy 2x týdně v prostorách MŠ. Testy budou provádět rodiče za dohledu proškoleného pedagogického pracovníka MŠ. Vyhodnocení testu trvá 15 minut, proto počítejte s větší časovou rezervou na předání dítěte do třídy. V případě negativního testu rodiče odvedou své děti do přiřazené třídy.

Všichni zákonní zástupci, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou i v prostorách školy po celou dobu povinni nosit respirátory FFP2, FFP3 nebo nanoroušky. Děti s negativním výsledkem antigenního testu v prostorách MŠ ochranu úst nosit nemusí.

 

Testování dětí neinvazivními antigenními testy bude probíhat před příchodem do třídy každé pondělíčtvrtek ve vyznačených prostorech MŠ. Pokud děti v tyto dny nepřijdou, budou testovány v den jejich příchodu. Testování bude probíhat vždy 2x týdně.

Povinnost testování se netýká dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Zákonný zástupce tuto skutečnost prokáže zprávou od lékaře či zprávou z laboratoře písemnou či elektronickou formou.

Na níže uvedeném odkazu můžete zjistit podrobnější informace o testování na půdě školy a najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

 

Mgr. Kristýna Bílková

zástupkyně statutárního orgánu

90. mateřské školy Plzeň,

Západní 7, příspěvkové organizace

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení