90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

Nejčastější FAQ k zahájení provozu od 25.5.2020

Aktualizováno: 14.05.2020 12:46

Mnoho z Vás se mě doptává na věci, na které se třeba i opomnělo nebo nebyly nikým vyřčeny nebo jsme dokonce odpověď na otázku neznali. Teď už se situace trochu vybarvuje a tak se vrhnu na nejčastěji kladené otázky:

1)      OČR – bude platit či nebude i po otevření MŠ od 25.5.2020

Nárok na ošetřovné budou mít nadále všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. A to až do 30. června. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách apod.

Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

2)      Školné (týká se pouze dětí platících školné)

Jelikož z naší strany vzešla prosba, kde jsme uvedli, že pokud byste si mohli dítě ponechat doma a neohrozilo to vaše zaměstnání či ekonomickou situaci rodiny, pak by to byla velká pomoc škole v těchto dnech. V souvislosti s tímto krokem jsme nabídli, že Vám bude odpuštěno školné. Ráda bych nastínila situaci detailněji, jelikož odpustit školné v takovém případě jde pouze za podmínky, že dítě bude po celý měsíc doma a nebude tak do MŠ docházet. Pokud by dítě byť jen jednou týdně do školy přišlo, budeme účtovat školné v plné částce 719,- Kč. Je to z prostého důvodu… není v mých silách počítat každému dítěti individuálně školné podle docházky, je nás tady 155. Děkuji za pochopení. Z těchto důvodů budeme školné strhávat ve Školním programu vždy až začátkem následujícího měsíce, tedy za měsíc květen v červnu a za měsíc červen v červenci.

3)      Zájmové kroužky

Jelikož máme v mateřské škole dva externí pracovníky a to paní Bourovou a Korbelovou, které pod svým vedením organizují kroužek anglického jazyka a pěveckého sboru, je třeba také tyto okolnosti uvést na pravou míru. Kroužky opět započnou 25.5.2020, kdy se začnou vynahrazovat i lekce které z důvodu koronaviru neproběhly. Pravděpodobně se kroužky protáhnou přes červen a v případě potřeby i do července. Jelikož někteří z Vás nemají o docházku zájem, ale mají na škole závazky vůči kroužkům, domluvila jsem se s lektorkami, že můžete docházet v určité dny pouze na hodinu zájmové činnosti, tedy přijít pouze na angličtinu a sbor a dítě si zase odvést. Anglický jazyk je oproti pěveckému sboru ve značné nevýhodě, protože je organizován pro děti předškolní, které po letních prázdninách docházejí do ZŠ. V případě, že vaše dítě dostalo odkad ŠD a v mateřské škole zůstává i v příštím školním roce, je možné kurz AJ přerušit a vynahradit si chybějící hodiny v nově zahájeném kurzu příštího školního roku, kdy Vám je paní Bourová ochotná tyto hodiny kompenzovat. Bohužel takových dětí není moc, proto vezměte v patrnost, že jinak se s tím poprat nedá než tak, že buď dítě na hodinu dorazí nebo hodina nevratně propadá z důvodu, že byla plně uskutečněna.

4)      Rozloučení s dětmi i s předškoláky, vyzvednutí osobních věcí dětí

Jelikož je pravděpodobné, že se již do konce školního roku v plném počtu nesetkáme, rozhodli jsme se naplánovat den vázaný k rozloučení s dětmi předškolními a týká se i setkání učitelů s dětmi a kamarády z nižších tříd. Tento den bude provázán se standardní školní akcí s názvem Cukrárna, kdy si uděláme menší rozlučkovou „párty“ na třídách a školní zahradě (bez rodičů). Z důvodu, že je současná doba taková jaká je, nebude rodičům na tuto akci školy umožněn přístup.

Kdy: 17.6.2020

Kde: ve třídách 90. mateřské školy, kam dítě dochází

V kolik: od 8.00 do 11:15 hodin

Tímto žádáme rodiče, aby uvolnily své děti na tento den i přes to, že jsou odhlášení do konce školního roku, jedná se totiž o mimořádnou akci, kdy chceme dětem popřát krásné prázdniny, nechat je naposledy si pohrát a setkat se s kamarády a využít to ku příležitosti předat dárky předškoláků, kteří nás opouštějí a budou z nich od září školáci.

Děti, které přijdou v tento den pouze za účelem rozloučení, musí mateřskou školu opustit do doby podávání oběda, to znamená vyzvednout si dítě od 11.15 do 11.30 hodin.

V tento den nebo jakýkoliv jiný Vám bude umožněno nejdříve od 25.5.2020 a nejpozději do 30.6.2020 vyzvednout osobní věci dětí, které máte uloženy v mateřské škole. Vše prosím po konzultaci s třídními učitelkami předem. Telefonní čísla naleznete na webových stránkách v sekci Kontakty.

5)      Náhradní vzdělávání pro předškolní děti na webu školy

Pokud jste vyšli mateřské škole vstříc a ponechali si doma do konce školního roku předškoláka, bude od 25.5.2020 náhradní výuka vždy na následující týden ke stažení na webových stránkách školy. Bude se jednat o vzdělávání odpovídající věku dítěte 5 – 7 let. Činnosti jsou dobrovolné, ale je třeba procvičovat, aby děti zcela nevypadly z režimu vzdělávání.

6)      Bruslení – (týká se třídy Zajíců)

Z důvodu pandemie došlo v březnu k přerušení bruslení ve třídě Zajíců, které pro letošní rok již nebude obnoveno.

Tímto jsme asi předli veškeré odpovědi, které jste k nám směřovali za poslední týdny. Dovolte mi ještě na závěr, požádat vás o součinnost při otevření mateřské školy:

Mateřská škola potřebuje k zahájení školy minimálně 6 digitálních, bezkontaktních teploměrů. V ohledu na cenovou relaci je nákup poměrně finančně náročný a v ohledu na čas po který se bude využívat (jedná se o období do srpna 2020) to nevidím jako ekonomicky výhodný krok. Proto mě napadlo se na Vás obrátit. Pokud byste někdo měl tento teploměr na zapůjčení po dobu tří měsíců, byli bychom Vám moc vděční. Vše v pořádku vrátíme

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení