90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

Rezervační systém - sběr žádostí v 90.MŠ

Aktualizováno: 13.04.2020 19:47

Vážení žadatelé,

V níže uvedených krocích můžete využít rezervačního systému v případě, že Vám doručení přihlášky na školu elektronicky či poštou vytváří výrazné komplikace. Prosíme všechny,aby důkladně zvážili potřebu využijtí osobního podání přihlášky a postupovali tak pouze v krajních případech.
Respektujte prosím, že osobní podání přihlášky podléhá rezervačnímu systému z důvodu zachování maximální bezpečnosti všech zúčastněných. Dodržujte prosím níže uvednený postup pro sběr žádostí na škole:


!!!DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!: Přihlášku je nutné nejprve vytvořit na webovém odkazu https://mszapis.plzen-edu.cz/

S vytištěnou a vyplněnou přihláškou se poté dostavte do MŠ, na čas a datum, který jste si zarezervovali prostřednictvím rezervačního systému níže. 

1. KROK – REZERVUJTE SI TERMÍN

JEDEN ze zákonných zástupců, který bude dítě u zápisu zastupovat, si pod níže uvedeným webovým odkazem vytvoří ZÁVAZNOU REZERVACI na Vámi vyhovující den a hodinu.

ZADÁNÍ REZERVACE ZDE => https://90msplzen.reenio.cz/

Volný termín k rezervaci je vyznačen ZELENĚ.
Obsazený termín rezervace je vyznačen ČERVENĚ. – Rezervaci si prosím vytvořte vždy POUZE JEDNU, kapacita rezervačního systému je podle nás dostačující, ale počet letošních žadatelů je pouze orientační, proto bychom rádi neomezovali kapacitu rezervací.

Rezervační systém pojme šest rezervací v každou hodinu. Pro každého žadatele je tedy vyhraněný čas 10 minut na podání přihlášky. V rezervačním formuláři uvidíte přesný čas, na který je rezervace utvořena (8:00, 8:10, 8:20... atd.). Prosíme, dodržujte tyto časové intervaly.

2. KROK – PŘIHLÁŠKU PODEJTE NA ADRESE ŠKOLY


V rezervačním systému jste si navolili Vámi vyhovující konkrétní datum a častímto Vás žádáme o jejich dodržení (nechoďte zbytečně dříve ani později), abychom zamezili shromažďování lidí před budovou školy.

Sběr přihlášek bude probíhat na adrese školy Západní 7, Plzeň 323 00 v kanceláři ředitelky mateřské školy ve dnech 4.5 (od 8:00 do 16:00 hodin) a 5.5 (od 8:00 do 14:00 hodin).

Dostavte se v minimálním počtu dospělých osob (nejlépe jeden ze zákonných zástupců, který je uvedený na přihlášce) bez přítomnosti dalších dospělých a dětí.

Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Prosíme, dodržujte při vstupu do budovy školy tato opatření.

Před vstupem do budovy školy si vydezinfikujte ruce. Dezinfekce rukou bude volně k dispozici před podatelnou.

3. KROK – NEZAPOMEŇTE S SEBOU

Vyplněný a podepsaný tiskopis přihlášky s čestným prohlášením o řádném očkování dítěte + prostá kopie očkovacího listu.

Rodný list a kartičku pojištěnce dítěte.

Doklad totožnosti zákonného zástupce, který dítě u zápisu zastupuje.

Budeme se na Vás těšit, brzdy na viděnou.
Ředitelka mateřské školy Bc. Veronika Vomáčková

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení