90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

Zahájení provozu mateřské školy od 25.5.2020

Aktualizováno: 14.05.2020 11:18

Mateřská škola zahájí provoz od pondělí 25.5.2020.

Informace pro rodiče k pobytu dítěte v mateřské škole v souvislosti pandemie COVID 19 s platností do 31.8.2020 Zachovejte proto pozornost níže uvedeným informacím:

-Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních a hygienických pokynů a celý provoz MŠ bude v mimořádném režimu,
- provozní doba MŠ od 6.00 - 16. 00 hodin,
- při cestě do škol​y a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením (postupní vcházení do šaten, dodržování 2m rozestupů před MŠ, zakrytí úst a nosu rouškou),

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (i přesto je nutné dětem připravit na vstup do MŠ min. 2ks roušek z důvodu, že se pobyt venku může odehrávat mimo areál školy, kde se na děti i dospělé vztahuje povinnost nosit roušku). Ped. pracovníci školy budou roušky používat v případě komunikace s rodiči a při předávání a vydávání dětí dospělým,
- neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a mýdlem,

- v mateřské škole bude výrazně zpřísněný ranní filtr a nebude přijato žádné dítě s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšené tělesné teploty, kašle, náhlé ztráty chuti a čichu či jiných příznaků akutní infekce dýchacích cest (zelená rýma apod....). V případě potřeby může pedagog dítěti při vstupu do MŠ změřit tělesnou teplotu. 

- zákonný zástupce podepíše škole při zahájení provozu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního spolu s prohlášením, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

Z důvodu přerušení provozu mateřských škol města Plzeně v souvislosti pandemie se Rada města Plzně usnesla dnes 6.5. 2020 na prodloužení prázdninového provozu v době hlavních prázdnin

Mateřská škola na základě tohoto usnesení zajistí provoz v době hlavních prázdnin po dobu celého měsíce července od 1. do 31.7. 2020 (vyjma státního svátku 6.7.2020) a v měsíci srpnu od 17.8 do 28.8.2020 (vyjma 31.8.2020, kdy se na školách koná sanitární den před zahájením školního roku) Prosíme o pečlivé promyšlení, zda využijete prázdninového provozu či nikoliv. Závazné přihlášky k prázdninovému provozu můžete zasílat emailem ředitelce školy nebo se osobně zapsat od 25.5.2020 u třídní učitelky. Sběr informací ohledně zájmu o docházku v době hlavních prázdnin bude ukončen nejpozději 5.6.2020. 

!!! V době hlavních prázdnin bude mateřská škola zajišťovat pobyt v mateřské škole také pro děti ze 7. MŠ, kde se bude konat rekonstrukce školní jídelny !!!

Děkujeme, že respektujete příslušná opatření.
S pozdrvame Bc. Veronika Vomáčková

 

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení