90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

Zápisy do MŠ na školní rok 2021/2022

Aktualizováno: 24.03.2021 11:51

Vážení žadatelé,

základní informace o zápisech do mateřských škol města Plzně na školní rok 2021/2022 naleznete využitím aplikace "Elektronické podpory zápisů do MŠ" na adrese www.mszapis.plzen.eu

Elektronické vyplňování přihlášek neboli žádostí naleznete na stejnojmenné webové adrese.

Jednotlivé fáze řízení:

I. fáze: Vyplnění žádosti k předškolnímu vzdělávání - od 5. 4. do 7. 5. 2021

II. fáze: Sběr žádostí v MŠ - od 4. 5. do 7. 5. 2021

III. fáze: Přijímací řízení - od 7. 5. – 31. 5. 2021

Vyplňování přihlášek k předškolnímu vzdělávání do MŠ bude zahájeno 5. 4. a ukončeno 7. 5. 2021 na zmíněné webové adrese www.mszapis.plzen.eu

Sběr žádostí obvykle probíhá v mateřské škole za osobní přítomnosti zákonného zástupce. Zákonní zástupci se mohou dostavit 4. 5. - 7. 5. 2021 v určených časech dle rezervačního systému přístupném na internetové adrese www.mszapis.plzen.eu .

V případě, že se Vám nepodaří přihlásit prostřednictvím rezervačního systému z důvodu zaplněné kapacity, kontaktujte nás na tel. čísle 727 878 653 v čase 10 - 12H.

Informace k povinným přílohám žádosti

Spolu s přihláškou doložte:

-          kopii rodného listu (nemusí být úředně ověřena)

-          potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (potvrzení na žádost vydá dětský lékař, je vhodné se objednat)

Způsoby podání žádosti:

-          Osobním podáním ve škole (podléhá rezervačnímu systému) - upřednostňujeme

-          Do datové schránky školy, ID: vmxmwna

-          E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

Poznámka: Při využití DS nebo e-mailu je nutné využít vlastní schránky pro odesílání korespondence, kde musí být uvedena totožná osoba jako je na žádosti o přijetí.

-          Poštou (doporučujeme zasílat doporučeně) - nutno následně do 5 kalendářních dnů ověřit správnost údajů žadatele na přihlášce kontrolou průkazu totožnosti zákonného zástupce

V případě využití osobního podání na škole NEZAPOMEŇTE s sebou přinést vyplněnou a podepsanou přihlášku, občanský průkaz, rodný list a potvrzení o řádném očkování dítěte.

Průběh přijímacího řízení mohou žadatelé sledovat od 18.5.2021.

Mateřská škola předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Níže naleznete ke stažení Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň.

Budeme se těšít :-)

S pozdravem Mgr. Kristýna Bílková, zástupce statutárního orgánu 90. MŠ Plzeň

Soubory ke stažení:
kriteria pro prijeti.pdf
90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení