90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

 

Třída Ovečky


              
Třídní učitelky:   Alexandra Tothová

                                         Mgr. Kristýna Bílková

              Provozní doba třídy: 6:30 - 16:00h
              Kontakt na třídu: 722 601 360 
              Složení třídy: mladší děti - 27

 

                      ŠVP: Putování nad korunami stromů

                               TVP: Nastoupíme do balónu, poletíme všichni spolu

Tento rok podnikneme "výpravu balónem". Přistaneme vždy v různých krajích, na zajímavých místech a prozkoumáme je prostřednictvím všech smyslů. Žádné nové výpravy se jen tak nezalekneme, protože budeme mít kolem sebe kamarády, kteří nás nikdy nenechají cítit se sami. Naším celoročním cílem bude tedy vytvořit prostředí, ve kterém se všichni budou cítit bezpečně a jistě. Budeme proto podporovat utváření kamarádských vztahů mezi dětmi a partnerských vztahů s dospělými, kteří budou dětem vždy oporou. Díky tomu bude možné získávat nové vědomosti, dovednosti a návyky, které uplatníme v praktickém životě. Nejlepším učitelem pro nás bude příroda kolem nás. 

 TVP

ZÁŘÍ:  Péťa a Kačenka mezi novými kamarády... u OVEČEK

Vzájemně se seznamujeme, poznáváme svá jména, značky, prostředí třídy, celé školky i zahrady. Zvykáme si být bez maminky a tatínka a osušujeme případné slzičky. Poznáváme denní režim MŠ, utváříme si svá třídní pravidla a s pomocí Péti a Kačenky (maskotů třídy) zkoušíme první činnosti v kolektivu Oveček.

ŘÍJEN, LISTOPAD:  Přistání v zemi barev a vůní

 Vydáváme se na první společnou výpravu balónem. Poznáváme, barvy, vůně, zvuky a materiály kolem nás v prostředí třídy a v přírodě. Seznamujeme se s přilehlými lesy a rybníky, podnikáme delší vycházky. Vnímáme změny počasí a proměny přírody a snažíme se zachytit tyto vjemy pomocí výtvarných technik, pohybu, hudebních aktivit a slovního vyjádření. Ochutnáváme a užíváme plodů podzimu a potkáváme se skřítkem Podzimníčkem. Řešíme společně problémy a hledáme odpovědi na otázky a hádanky. Často pracujeme na řešení ve skupinách či dvojicích a učíme se spolupracovat a být součástí skupiny.

       LISTOPAD, PROSINEC: Setkání s andělem... Přistání u stromečku a zvonečku

Radostné prožívání předvánočního období ve výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových činnostech. Mikulášská a vánoční nadílka, posezení u stromečku. Typické znaky zimy, srovnávání s jiným ročním obdobím, vánoční slavnost "Pohádkové Vánoce" v MŠ a přípravy na ni.

LEDEN, ÚNOR: Přistání v zemi sněhu a ledu

Vydáváme se společně na další výpravu balónem. Prozkoumáváme zimní krajinu "z výšky" i z blízka. Na výpravu se dobře připravujeme. Zjišťujeme, jak na nás působí chlad a jak předcházet nemocem. Seznamujeme se s různými skupenstvími vody, experimentujeme. Hojně hrajeme pohybové a dramatické hry. Za příznivého zimního počasí se sněhovou nadílkou bobujeme a hrajeme si na sněhu a se sněhem. Také se zastavujeme na Zimních olympijských hrách a zkoušíme některé sporty, discipliny a seznamujeme se zásadou fair play. Záměrně využíváme svou (zrakovou, sluchovou, prostorovou) paměť a tím ji rozvíjíme. Seznamujeme se s říkadly a písněmi se zimní tematikou. Na závěr výpravy připravíme karneval a užijeme si ho se vším, co k tomu patří!    

     BŘEZEN, DUBEN: Přistání na stráni...a na dvorku

Výtvarné, pracovní, hudební a hudebně pohybové činnosti tematicky zaměřené na jarní období – přechod zimy do jara (oblečení, počasí...). Tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy, proč vítáme jaro a na co se těšíme. Návrat stěhovavého ptactva z teplých krajin, první jarní květiny a rostliny (pokusy s klíčením semen), probouzení hmyzu, sluníčko a jeho hřejivá síla...Využití jarní tematiky ve společných hrách. Příprava oslav jara, přiblížení lidových tradic a zvyků – „Velikonoce“. Co je to „apríl“ a aprílové počasí. Pojmenování domácích zvířat, mláďat…

KVĚTEN: Přistání u maminky

Tentokrát s naším balónem po všech předešlých výpravách přistáváme doma, u maminky. Zjišťujeme, co všechno má maminka na práci a jak je dobře, že ji máme. To všechno se dozvídáme prostřednictvím her, s využitím prvků dramatické výchovy. Zaměřujeme se na naši citovou stránku a komunikativní dovednosti. Snažíme se vyjadřovat své city pomocí slov i výtvarných a hudebních prostředků. Zaměřujeme se také na schopnost řešit konflikty tak, aby to nikoho nebolelo. Nezapomínáme si užívat krásného jarního období a přibývajícího tepla a co nejvíce chodíme ven, pozorovat a zkoumat přírodu kolem nás.

ČERVEN: Letíme za sluníčkem

 S maminkou jsme pobyli a bylo nám s ní moc hezky, ale zase jsme zatoužili po dobrodružství. Proto vyletíme naším balónem na novou velkou výpravu, tentokrát do neznámých vzdálených zemí. Potkáme se např. s indiány, naučíme se s nimi jejich tanec a připravíme se na indiánskou (zahradní) slavnost. Setkáme se také s různými druhy cizokrajných zvířat, ale i různými druhy nebezpečí a budeme se učit jim předcházet a zvládat různé nástrahy. Po návratu z cest si připomeneme, jaká místa a kraje jsme díky našemu balónu za celý rok poznali a co jsme zjistili nebo se naučili.

 

  PLÁNOVANÉ AKCE:

KVÉTEN, ČERVEN:

ÚTERÝ 15.5. TĚLOCVIČNA 1.ZŠ: s sebou batůžek s pitím a přezůvkami.

PÁTEK 25.5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ: s sebou batůžek s pitím a helmou na kolo.

PÁTEK 1.6. Divadlo KOLEM: Pohádky z klobouku. Budeme vybírat 50,-Kč.

ČTVRTEK 14.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST s rozloučením s předškoláky:                                               srdečně zveme rodiče, prarodiče, sourozence a blízké všech dětí.

PONDĚLÍ 18.6. Výlet do Borského parku s piknikem: s sebou batůžek s pitím a malou dobrůtkou.

ÚTERÝ 19.6. v 15,30H Představení zážitků z našich celoročních výprav balónem: srdečně zveme všechny rodiče a naše blízké na společné závěrečné setkání a přestavení našich zážitků z cest s malou hostinou.

DĚKUJEME ZA ÚČAST, POHOŠTĚNÍ A PODPORU!!! :-)

STŘEDA 20.6. Přespolní běh ŠÍDLOVÁČEK: tradiční sportovní akce pro děti pořádaná naší MŠ.                                                     S sebou prosíme batůžek s pitím!

PÁTEK 22.6. Bublinkový den s bublinkou: Program pro děti na celé dopoledne                       na zahradě MŠ (hry, soutěže, focení).                   Budeme vybírat 130,-Kč.

ÚTERÝ 26.6. Výprava do Parku na přání Zemník: s sebou batůžek s pitím a malou dobrůtkou.

 

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a zážitků, děkujeme za celoroční spolupráci a těšíme se s vámi na  viděnou v září!

                          Saša a Kristýna 

 

 

                              

 Fotogalerie

 

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení