90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu 90. Mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina
3. Popis organizační struktury povinného subjektu Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Školné
Stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ) 709 408 94
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 709 408 94
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu na: ÚMO
ŠVP> k nahlédnutí v šatnách tříd 90. Mateřské školy
Zřizovací listina
9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání viz příloha č.2
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu – příloha č.3

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
  • poštou
  • osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
12. Formuláře Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ, stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ: mszapis.plzen-edu.cz
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte - vydá ředitelka škol
Žádost o poskytnutí informace – příloha č.4
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu – příloha č.3
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku)
Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací viz příloha č.5

Dosud nebylo řešeno
16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zpráva 2017, 2018?
90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení