90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

Vzdělávací program

 

 

Strom vyrůstá z kořenů a naše kořeny jsou v rodině. Jako každý strom má své místo a svou zem, tak my máme svůj domov a místo, kde jsme rádi.

 

  

 

Cílem mateřské školy je probudit v dítěti aktivní zájem o poznávání a objevování světa kolem nás . Současně podpořit touhu a odvahu dítěte předvést, co všechno umí, co dokáže a zvládne. Vedeme děti k základním kompetencím důležitých pro život, ve vztahu k jejich věku, individualitě a rodinnému zázemí. Napomáháme ke zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojení si základů hodnot naší společnosti, k přirozenému a pozitivnímu vztahu k přírodě. Podporujeme to, aby se děti staly samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.

Školní vzdělávací program je tvořen dle požadavků RVP PV s názvem „Putování nad korunami stromů“. Putování nad korunami stromů dvou nerozlučných kamarádů Matýska a Majdalenky nás zavede na cestu plnou síly přátelství, trpělivosti,radosti, obětavosti a moudrosti. Získáme nové poznatky a dovednosti, které nás přenesou přes hory nezdarů  a nabereme ten správný směr. Snahou je co největší prožitek dětí, což zaručují především ty metody, které vychází ze zkušeností dětí, ze situací jim blízkých. Aby se děti setkaly s určitými hodnotami a současně jim byl nabídnut i prostor pro jejich vlastní vyjádření. Je využíváno integrovaných činností, které tvořivým pojetím obohacují představivost, myšlení a city dětí. Naše školka není založena na rozhovorech u obrázků o přírodě , ale na životě přímo v ní. Věříme, že tak můžeme dětem darovat vzpomínky a lásku ke všemu živému. 


HLAVNÍ TÉMATICKÉ  celky v ŠVP,

který  nechává velký prostor k tvorbě vzdělávacích programů na našich třídách.

  • JEDNA, DVA, TŘI, ČTYŘI, PĚT, POLETÍME SPOLU TEĎ

  • CESTA ZA PODZIMNÍČKEM      

  • CESTA ZA KOUZELNÝM ZRCÁTKEM 

  • CESTA ZA BAREVNÝMI PENTLIČKAMI

  • CESTA ZA DEŠŤOVÝM MUŽÍČKEM                    

zahrada mateřské školy :

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení